Управління ризиками

У Групі СКМ створена ефективна й надійна система управління ризиками, що поєднує найкращі світові практики і власні розробки в сферах бізнесу й на ринках присутності СКМ.

Ми ефективно управляємо ризиками завдяки диверсифікації нашого бізнесу, постійній роботі над фінансовою стійкістю всіх активів групи, чіткій інвестиційній стратегії і виробленій системі прийняття рішень.

Диверсифікація. Група СКМ прагне до розумної диверсифікації бізнес-портфеля.
Ми ретельно досліджуємо можливості, які відкриваються на нових ринках. Для того щоб новий напрямок бізнесу увійшов до розряду стратегічних, він повинен відповідати цілій низці критеріїв, таких як: наявність довгострокових перспектив зростання; рентабельність; віддача на вкладений капітал; конкурентні переваги; значущість для України. Ми прагнемо до того, щоб нові для нас напрямки бізнесу розвивалися швидше, ніж традиційні (металургія, енергетика й фінансовий сектор).

Фінансова стійкість. У Групи СКМ досить низька частка позикових коштів. Ми порівняно недавно почали виходити на ринки позикового капіталу, оскільки завжди були дуже консервативними в питаннях залучення кредитних ресурсів для інвестування і віддавали пріоритет використанню власних, а не позикових коштів. На додаток до цього ми приділяємо пильну увагу питанням ліквідності наших активів і ретельно управляємо оборотним капіталом.

Інвестиційна стратегія. СКМ – це довгостроковий стратегічний інвестор. Ми не орієнтовані на одержання «швидкого» доходу й розглядаємо інвестиції в розвиток нашого бізнесу в довгостроковій перспективі створення його вартості. Ми більшою мірою націлені на органічне зростання активів, що входять до Групи. Протягом останніх декількох років ми інвестували значні кошти в модернізацію наших підприємств і в підвищення енергетичної ефективності виробництва. Як наслідок – ми накопичили достатній запас міцності для того, щоб пройти будь-які структурні зміни на ринку. У нас достатньо ресурсів для того, щоб довгострокова стратегія розвитку бізнесу СКМ залишалася незмінною, незважаючи на короткострокові зміни економічного клімату.

Система прийняття рішень. Один зі складників нашої стратегії – готовність до змін. Наша корпоративна модель управління не є бюрократичною. Це дозволяє нам швидко приймати необхідні й правильні рішення в економічних умовах, що постійно змінюються. У разі необхідності, ми готові коригувати наші короткострокові плани, зберігаючи при цьому націленість на вирішення довгострокових стратегічних завданнь.

Останнє оновлення: 07.03.2011