Ключові фінансові показники

Один із ключових пріоритетів стратегії розвитку Групи СКМ — підвищення рівня прозорості бізнесу. Діючи в межах цієї стратегії, Компанія «Систем Кепітал Менеджмент» уже кілька років публікує дані консолідованої звітності Групи, що містить основні фінансові показники діяльності СКМ.

Консолідована фінансова звітність Групи СКМ формується відповідно до Міжнародних стандартів (МСФЗ), і містить дані всіх підприємств групи СКМ1.

Аудит даних консолідованої звітності Групи СКМ здійснюється фахівцями міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers.

Нижче наведені дані з консолідованої фінансової звітності групи СКМ за минулий рік.

Основні
консолідовані
фінансові
показники, $ млрд.
2016 р.
Валова виручка 11,385
Прибуток за рік до оподаткування 0,191
Поточний податок на прибуток 0,203

Компанія «Систем Кепітал Менеджмент» має намір і надалі регулярно публікувати основні дані консолідованої фінансової звітності групи СКМ.

 

Підприємствами Групи СКМ є всі підприємства та організації, над якими АТ «СКМ», керівна компанія групи, прямо або опосередковано здійснює контроль – володіє чи управляє контрольним пакетом Підприємства, або має більшість в органах управління Підприємства.

Останнє оновлення: 23.06.2017