Місія та цінності

Місія СКМ: разом до успіху

Ми інвестуємо в стійке зростання й ефективність нашого бізнесу, у такий спосіб сприяючи економічному та соціальному розвиткові всього суспільства.

Бачення СКМ: творити, розвиваючи

Ми створюємо ефективний бізнес і керуємо ним відповідно до найкращих світових стандартів і практик, забезпечуючи довгострокове повернення на наші інвестиції і роблячи внесок в розвиток міст, в яких ми працюємо, і країни в цілому.

Цінності СКМ: чесність та порядність, ефективність, професіоналізм, відповідальність

СКМ – один з лідерів української економіки. Орієнтуючись на високі професійні стандарти, ми сприяємо становленню України як європейської держави.

Група СКМ націлена на збільшення акціонерної вартості бізнесу шляхом інвестування в розвиток і зростання своїх підприємств. При цьому ми не забуваємо про свою відповідальність як перед місцевими співтовариствами, на території яких розташовані активи Групи, так і перед українським суспільством загалом.

Таке ставлення до бізнесу знаходить відображення в корпоративних цінностях, яких дотримується група СКМ:

Ефективність як інструмент досягнення оптимальних результатів у всьому, що ми робимо. Для нас це:
 реалізація поставлених завдань;

Професіоналізм ведення бізнесу, зокрема, інвестиції в людей, стимулювання інновацій і зацікавленого підходу до роботи. Для нас це:

Відповідальність перед нашими співробітниками, партнерами, місцевими громадами і суспільством загалом. 

Так ми працюємо. Принципи і цінності групи СКМ

Так ми працюємо. Принципи і цінності групи СКМ