Історія

Компанія «Систем Кепітал Менеджмент» була заснована Рінатом Ахметовим (власник 100% акцій) у 2000 році в Донецьку. Діяльність СКМ спрямована на здійснення стратегічних інвестицій у ключові галузі економіки України, такі як гірничодобувна промисловість, металургія й енергетика. З моменту заснування СКМ будує свій бізнес, використовуючи накопичений промисловий потенціал і здійснюючи масштабні інвестиції в Україну і за кордоном. СКМ постійно розширює свій бізнес за рахунок динамічних у плані розвитку секторів економіки банківського, страхового, телекомунікаційного, нерухомості, засобів масової інформації, видобутку глин, машинобудування, роздрібної торгівлі, сільського господарства, транспортних послуг та ін.

В історії становлення і розвитку Групи СКМ ми виділяємо кілька етапів:

2000-2002 Придбання

На початковій стадії свого розвитку СКМ зосереджує зусилля на розширенні свого інвестиційного портфеля і стає власником більшості підприємств, що входять сьогодні до Групи. Саме в цей період розпочинається процес модернізації підприємств та запровадження на них єдиних стандартів управління.

2002-2004 Інтеграція

У цей період основну увагу приділено впровадженню світових стандартів управління бізнесом в усіх ключових активах компанії. Одночасно продовжується процес модернізації підприємств, виробничі показники яких можна підвищити, використовуючи досвід і знання, накопичені співробітниками СКМ. Розпочинається реалізація довгострокової стратегії розвитку і підвищення ефективності бізнесу, що включає в себе побудову вертикально-інтегрованої виробничої структури і формування команди менеджерів світового класу для управління такою структурою.

2004-2006 Реструктуризація і диверсифікація

На цьому етапі Група СКМ розпочинає реалізацію програми корпоративної реструктуризації, спрямованої на підвищення ефективності корпоративної структури та корпоративного управління. Створено галузеві холдинги Метінвест і ДТЕК, в управління яких переходять всі активи Групи СКМ у секторах ГМК та енергетики відповідно. До числа ключових напрямків діяльності СКМ входять банківський і страховий бізнеси. Компанія починає активно розвивати нові для себе напрями, такі як медіа, нерухомість і телекомунікації (фіксований і мобільний зв'язок). Група починає готувати консолідовану фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

2007-2008 Зростання

Група СКМ виробляє чітку стратегію розвитку свого бізнесу. Розширення бізнесу забезпечується за рахунок внутрішнього зростання, а також шляхом здійснення нових придбань у стратегічно важливих галузях економіки та промисловості (металургія, енергетика, фінансовий сектор, телекомунікації, нерухомість, медіа, роздрібна торгівля та інше). Паралельно СКМ розпочинає процес виходу з непрофільних активів, які не відповідають затвердженій стратегії розвитку.

2009-2010 Післякризове відновлення

Група СКМ швидко відновлюється після кризи. Достатній запас міцності забезпечує стійкість Групи в період різких ринкових коливань. В основі такої стійкості лежить зважений підхід до ведення бізнесу, вміння швидко приймати ефективні рішення, консервативність у залученні позикових коштів, чітке розставляння пріоритетів і, безумовно, команда талановитих професіоналів. Підхід СКМ до ведення бізнесу залишається незмінним: довгострокові вкладення в активи з високим потенціалом повернення інвестицій і зростання їхньої вартості. Незмінною є також наша мета стати конкурентоспроможною й успішною компанією світового рівня.

2011-2013 Інвестиції

Група СКМ купує підприємства в галузях енергетики та металургії і стає найбільшим приватним національним інвестором в Україні. Частка Групи СКМ у ВВП України складає приблизно 3,9%, а на підприємствах Групи працюють приблизно 300 тис. осіб. Географія присутності включає Україну, Росію, Швейцарію, Італію, Болгарію, Великобританію і США. Стратегія Групи СКМ спрямована на впровадження ефективної та прозорої корпоративної структури й управління, підвищення стійкості вертикально інтегрованих галузевих холдингів.

2014 - теперішній час. Військовий конфлікт на Донбасі

Багато активів Групи СКМ опинилися в епіцентрі військових дій. У цей непростий період зусилля всіх співробітників Групи спрямовані на забезпечення безперебійної роботи підприємств та збереження їх виробничого потенціалу. Співробітники Групи протягом усього конфлікту на Донбасі, ризикуючи власним життям, відновлювали і продовжують відновлювати важливі комунікації та об'єкти, зруйновані та пошкоджені в результаті бойових дій.

Останнє оновлення: 18.03.2016