Ми поділяємо цінності суспільства,

розуміємо його проблеми

і беремо участь в їх вирішенні.

Наші цілі

У бізнесах SCM прийняті стратегічні цілі у сфері сталого розвитку. Ми регулярно повідомляємо про прогрес на шляху до досягнення цілей у наших звітах про сталий розвиток та на сайтах бізнесів.

Здоров'я співробітників
Здоров'я співробітників

Здоров'я співробітників

У компаніях SCM діє система, яка забезпечує збереження життя і здоров’я співробітників, продовження їхнього трудового довголіття.

Покращення якості освіти
Покращення якості освіти

Покращення якості освіти

SCM робить істотний внесок у підвищення якості освіти випускників українських вищих та професійно-технічних навчальних закладів і її відповідності потребам реального сектору економіки.

Місцеві громади
Місцеві громади

Місцеві громади

Бізнеси SCM сприяють підвищенню якості життя на територіях їх присутності.

Навколишнє середовище
Навколишнє середовище

Навколишнє середовище

Промислові підприємства бізнесів SCM відповідають стандартам ЄС щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та найкращим світовим практикам щодо якості стічних вод та управління відходами.

Енергоефективність
Енергоефективність

Енергоефективність

Промислові підприємства бізнесів SCM відповідають найкращим практикам у своїх галузях щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Бізнес-етика
Бізнес-етика

Бізнес-етика

Компанії SCM відповідають найвищим міжнародним стандартам ділової практики.

Безпека співробітників
Безпека співробітників

Безпека співробітників

Зроблено все, щоб на підприємствах SCM біли відсутні виробничі травми.

Гідні умови праці
Гідні умови праці

Гідні умови праці

Компанії SCM є найпривабливішими роботодавцями у відповідних галузях у регіонах присутності, в тому числі надають своїм співробітникам гідні умови праці та конкурентну винагороду.

Наш підхід

В SCM розроблено Політику в галузі сталого розвитку, яка визначає єдині підходи і принципи діяльності у сфері сталого розвитку.

Всі підприємства і компанії SCM, що працюють у різних галузях економіки та промисловості, керуються цією Політикою в усіх аспектах своєї діяльності: під час стратегічного планування, реалізації проектів, а також на всіх рівнях управління.

Напрямки КСО

З метою сконцентрувати зусилля SCM на вирішенні найважливіших соціальних проблем суспільства і зробити істотний внесок у сталий розвиток України, ми виділили вісім ключових напрямків діяльності у сфері сталого розвитку.

Здоров'я та безпека співробітників
Благополуччя і розвиток співробітників
Розвиток регіонів присутності
Навколишнє середовищє та енергоефективность
Взаємодія із зацікавленими сторонами
Корпоративне волонтерство
Забезпечення якості продукції та послуг
Бізнес-етика і корпоративне управління

Здоров'я та безпека співробітників

Співробітники наших компаній і підприємств – це основний, найцінніший актив SCM. Ми робимо все можливе, щоб зберегти життя і здоров'я наших співробітників.

Ми інвестуємо в створення безпечних робочих місць і забезпечуємо співробітників сучасними засобами індивідуального захисту, ми впроваджуємо культуру безпечної праці на всіх наших підприємствах. Ми також вдосконалюємо систему охорони здоров'я співробітників, спираючись на сучасні підходи до профілактики, своєчасного виявлення та лікування профзахворювань, а також покращуємо якість надання медичної допомоги.

Всі напрямки

Благополуччя і розвиток співробітників

SCM – один з найбільший роботодавців в Україні. На підприємствах і в компаніях SCM працюють більше 200 тисяч осіб. Серед них – люди, що працюють на виробництві та в офісах; люди робітничих і творчих професій. Ми впевнені в тому, що команда професіоналів – один із головних чинників успіху та сталого розвитку наших компаній у довгостроковій перспективі.

Ми високо цінуємо працю наших співробітників і їхній особистий внесок у загальний успіх компанії. Ми надаємо нашим співробітникам гідну й конкурентоспроможну винагороду, а також приділяємо значну увагу мотивації співробітників до досягнення високих результатів. Для нас важливим є бути найкращим роботодавцем України, якого обирають співробітники і на якого орієнтуються інші роботодавці.

Ми цінуємо знання і досвід наших співробітників і сприяємо їхньому професійному розвитку. Компанії SCM розробляють власні програми навчання в межах корпоративних університетів, готують майбутні кадри у співпраці з вишами, а керівна компанія.

Всі напрямки

Розвиток регіонів присутності

Підприємства SCM відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку України, часто виступаючи основними роботодавцями та основними платниками податків на територіях присутності Групи. Це створює потужний зв'язок між бізнесом та місцевими громадами.

Наші підприємства повністю і своєчасно виконують свої податкові зобов'язання на всіх рівнях. При цьому якщо сплата податків є обов'язковою законодавчо закріпленою нормою діяльності підприємств, то інвестиції в соціально-економічний розвиток територій – це добровільний прояв відповідальності підприємств. SCM активно ініціює та підтримує проекти, завдяки яким у містах і селах, де працюють наші підприємства, поліпшується якість життя, розвивається бізнес-середовище, соціальна інфраструктура, охорона здоров'я, освіта, культура і спорт.

Ми впевнені в тому, що тільки об'єднавши зусилля всіх зацікавлених сторін, можна досягти стабільних поліпшень життя. Тому всі компанії та підприємства SCM відкриті до співпраці з місцевими органами влади, міжнародними та громадськими організаціями, городянами – з усіма тими, для кого важливими є зміни і хто готовий у партнерстві з нами поліпшити якість життя в містах і селах. 

Основним інструментом реалізації соціально значущих програм SCM є Програма соціального партнерства (ПСП). Наші проекти ПСП вже сьогодні перетворюють міста і села: в них з'являються теплі та світлі школи і дитячі садки, сучасні лікарні та поліклініки, парки та спортивні майданчики, де граються і розвиваються діти.

Основні напрямки соціальних проектів бізнесів SCM:

 • Розвиток соціальної інфраструктури
 • Освіта
 • Охорона здоров'я
 • Культура
 • Спорт
 • Екологічна культура та енергоефективність
 • Підвищення активності місцевих громад
 • Розвиток бізнес-середовища
Всі напрямки

Навколишнє середовищє та енергоефективность

Ефективне використання природних ресурсів і зниження впливу на екологію в містах – важливі умови для успішного розвитку бізнесу і для гідного життя людей. Наше завдання  – мінімізувати вплив промислових підприємств SCM на навколишнє середовище і робити все можливе, щоб умови життя в містах і селах, де працюють наші підприємства, були комфортними та безпечними.

Ми інвестуємо значні кошти в модернізацію промислових підприємств. Ми закуповуємо нове обладнання і технології – сучасні, ефективні та більш екологічні. Ми реалізуємо програми для зниження викидів в атмосферу та підвищення енергоефективності. Ми прагнемо раціонально використовувати природні ресурси і відповідально підходимо до поводження з відходами. Не менш важливим ми вважаємо наш внесок в екологічну освіту наших співробітників і мешканців України. Ми хочемо, щоб екологічна культура стала невід'ємною частиною нашого життя.

Всі напрямки

Взаємодія із зацікавленими сторонами

Ми ведемо постійний і ефективний діалог з усіма зацікавленими сторонами. Це дає нам можливість не тільки почути, чим живуть наші співробітники, громади, клієнти, інші спільноти, але й отримати в їхній особі надійних партнерів для реалізації спільних проектів і програм.

Зацікавленими сторонами SCM є:

 • співробітники компаній і підприємств, що входять до SCM;
 • жителі регіонів присутності;
 • жителі України;
 • постачальники і партнери;
 • клієнти;
 • уряд і регулюючі органи;
 • громадські організації;
 • експертні та аналітичні центри;
 • бізнес-співтовариство;
 • інвестори та фінансові організації;
 • міжнародні організації;
 • ЗМІ;
 • академічні кола та наукове співтовариство.
Всі напрямки

Корпоративне волонтерство

Ми заохочуємо і підтримуємо волонтерську діяльність наших співробітників. Програми корпоративного волонтерства SCM покликані внести практичний внесок у вирішення значущих соціальних проблем суспільства, а також сприяють розвитку корпоративної культури та створюють умови для самореалізації співробітників бізнесів SCM.

Це, перш за все, екологічні акції «Чисте місто» і «Зелене місто», завдяки яким ми благоустроюємо міста, парки, прибираємо сміття, висаджуємо дерева. Крім того, наші співробітники приєднуються до волонтерських ініціатив, які проводять різні громадські організації та благодійні фонди, щоб допомогти тим, кому допомога дуже необхідна.

Всі напрямки

Забезпечення якості продукції та послуг

Компанії SCM виробляють величезну кількість продуктів і послуг як для приватних осіб, так і для організацій, що працюють у різних галузях економіки України. Серед них – металопродукція й електроенергія, машини та обладнання, фінансові й телекомунікаційні послуги, сільськогосподарські продукти, транспортні й логістичні послуги та багато іншого.

Для всіх компаній SCM одне з головних завдань – виробляти якісні товари та послуги, що відповідають очікуванням і потребам клієнтів. Також ми вважаємо важливим постійно удосконалюватися: виробляти нові, більш високоякісні та інноваційні товари й надавати сучасні та зручні послуги.

Всі напрямки

Бізнес-етика і корпоративне управління

В основі сталого розвитку всіх компаній SCM – єдині принципи і цінності, які зафіксовані в документі «ТАК МИ ПРАЦЮЄМО». Цей документ визначає, як ми керуємо нашим бізнесом, як ми поводимося в простих і складних ситуаціях, що у своїй роботі ми вважаємо правильним, а що – неприйнятним.

Усі співробітники всіх компаній SCM у своїй щоденній роботі керуються такими принципами:

 • чесність і сумлінність у відносинах всередині компанії;
 • порядність у відносинах із клієнтами та діловими партнерами;
 • повага до особистості й дотримання прав людини;
 • прозорість і відкритість;
 • неприйняття хабарництва і протидія корупції;
 • сталий розвиток і соціальна відповідальність;
 • законність і верховенство права.
Всі напрямки