Україна має співпрацювати з провідними країнами для побудови стабільних енергетичних ринків

Україна має співпрацювати з провідними країнами для побудови стабільних енергетичних ринків

25.01.2021
  • Пандемія COVID-19, безумовно, оголила слабкі сторони сучасних бізнес-моделей, але водночас надала поштовху для відновлення зусиль із побудови зеленої економіки.
  • Енергетичній галузі України необхідно прийняти цю нову реальність і пристосуватися до неї, щоби стати частиною стійкої, стабільної та екологічної економіки.
  • З метою визначення економічних можливостей і забезпечення позитивних змін потрібні чіткі регулюючі правила.

Пандемія кидає безпрецедентні виклики в масштабах усього світу та окремих країн. Вона розкриває уразливості політичних систем і бізнес-моделей. Для проведення всеосяжного аналізу, звичайно, знадобиться час, але вже очевидно, що пандемія створила можливості для відновлення економіки за більш сталою моделлю: Велике перезавантаження (The Great Reset) — це ініціатива, яка визначає шлях до оновлення основ світової економіки з акцентом на довгострокову сталість. Пандемія носить глобальний характер. А це означає, що вказаний шлях відкритий для всіх, а не тільки для декількох обраних країн. Енергетичний сектор стане локомотивом переходу до сталої зеленої економіки.
 
Велике перезавантаження бере за основу й розвиває досвід виходу з попередніх кризових ситуацій. Унаслідок світової фінансової кризи 2008–2009 рр. соціально-політична дискусія пішла в площину більш сталого капіталізму. Фінансовий і банківський сектори першими переглянули свої обов’язки перед суспільством, а пізніше до цього руху приєдналися й інші галузі. Наукове співтовариство виділило загрози, спричинені погіршенням стану довкілля через діяльність людини, змінами клімату та пов’язаною з ними глобальною нерівністю. У результаті, менш ніж за десять років були розроблені ESG-критерії, що фактично стали основою бізнес-стратегій.

Україна на правильному шляху

Хоча Україна ніколи не залишалась осторонь світових фінансових і економічних тенденцій, за останнє десятиліття наша країна зіткнулася зі структурними проблемами, обумовленими необхідністю внутрішнього економічного та фінансового відновлення. Принципи ESG доки не отримали широкого поширення в Україні, але ДТЕК докладає значних зусиль для їхнього впровадження в енергетичному секторі. Проте, масштабні зміни, спричинені пандемією коронавірусу COVID-19, твердо ставлять країну на шлях Великого перезавантаження. Забезпечити економічне зростання «по-старому» не вийде: ані з погляду національної конкурентоспроможності, ані з погляду суспільства.
 
Те, що стає все більш зрозумілим для бізнесу в найбільших розвинених країнах, усе ще має прийти в Україну. Критично важливими стають цінності і принципи, які компанії закладають у свої стратегії, бізнес-процеси й операційну діяльність. Відповідальність, відкритість, прагнення до вдосконалення, орієнтація на клієнта і прозорість — усе це бізнес має культивувати добровільно, а регуляторне середовище ма\ у свою чергу створювати для цього сприятливі умови.
 
Вклад енергетики у відновлення
 
Якщо дивитися крізь призму енергетичного сектору, то в поворотні моменти останніх років комунальні підприємства одними з перших змінювали свої бізнес-моделі, визначивши своїми пріоритетами декарбонізацію, децентралізацію та цифровізацію, а також подвоївши зусилля із реального впровадження принципів ESG. Від самого початку пандемії коронавірусу у світі у 2020 році енергетична галузь (зокрема, електроенергетика) відіграє вирішальну роль у глобальній реакції на кризу. Без доступу до надійного та доступного джерела електроенергії локдауни, які запроваджує влада для подолання кризи у сфері охорони здоров’я, завдали б набагато більшого економічного збитку.
 
Згідно з Оглядом світової енергетики 2020 Міжнародного енергетичного агентства, унаслідок пандемії COVID-19 енергетичний сектор постраждав більше, ніж від будь-якої іншої події в новітній історії, проте рівень стійкості енергетики та її здатність пристосовуватися дійсно вражають. Одним із пояснень може бути високий рівень співпраці і взаємної довіри в секторі під час вирішення проблем. Завдяки роботі своєї групи підтримки енергетичної галузі Electricity Industry Action Group Всесвітній економічний форум відіграє роль стимулювання. Цей формат припускає залучення топ-менеджерів енергетичних компаній усього світу (Європа, Північна Америка, Бразилія, Південна Африка, Індія й Китай) для того, щоби вони поділилися своїм досвідом управління в умовах кризи.
 
Найголовніше, у співпраці з компанією Accenture завдяки такому підходу вдалося розробити механізм, який дає змогу кількісно і якісно визначати «системну цінність» рішень, що забезпечують стале відновлення економічної та енергетичної систем («Шлях до перезавантаження через системну цінність»). Підхід Форуму, що ґрунтується на системній цінності, основними елементами якого є розвиток відновлюваних джерел енергії, модернізація електромереж, а також енергоефективність, демонструє, як конкретні політики в електроенергетиці можуть створювати робочі місця, вносити важливий вклад у відновлення економіки після пандемії і сприяти переходу до чистої енергетики.
 
Можливості інвестування у ВДЕ
 
Енергетична галузь України страждає через низку обмежень і недалекоглядної політики ручного втручання, що значно знижує ефективність роботи ринку. Ці негативні явища затримують перехід до зеленої енергетики і ставлять під загрозу виконання зобов’язань з інтеграції енергетичних ринків України і ЄС. І, що ще важливіше, вони підривають економічну та фінансову стійкість електроенергетичного сектору. Як учасник Electricity Industry Action Group Всесвітнього економічного форуму, ДТЕК сприяє впровадженню концепції «системної цінності» в Україні, зокрема, інтегруючи її в національну стратегію відновлення.
 
Окрім вищезгаданих очікуваних фінансових вигід Україна також може збільшити обсяг доступних їй фінансових ресурсів (як і будь-яка інша країна, що бажає прискорити своє відновлення до стабільності). По-перше, згідно зі звітом «Глобальне фінансування ВДЕ 2020», підготовленим Міжнародним агенцією з відновлюваних джерел енергії та ініціативою «Кліматична політика», до 2050 р. річний обсяг інвестицій у відновлювані джерела має зрости майже втричі та й досягти 800 млрд дол. США (з 300 млрд дол. США на цей час) для досягнення ключових глобальних цілей в галузі декарбонізації та боротьби зі зміною клімату. По-друге, за даними компанії EY, до 2024 року світовий енергетичний сектор витратить 15 млрд дол. на цифровізацію для того, щоби забезпечити більш плавний перехід до вуглецевої нейтральності.
 
Об’єднання зусиль заради кращого майбутнього
 
Отже, Україні треба діяти швидко й послідовно, щоби ефективно скористатися цими фінансовими можливостями. Бізнес має відігравати роль прозорого, надійного і свідомого учасника ринку. На владу також покладається вирішальна роль — забезпечити, щоби регуляторне середовище сприяло використанню цих можливостей, яких реально досягти в середньостроковій перспективі, а не прив’язувати країну до недалекоглядних і неефективних практик минулого.
 
Оскільки все більше українських компаній дотримуватимуться європейських принципів, старанно виконуючи свої обов’язки перед суспільством, усе більше міжнародних компаній приходитимуть на ринок, що зробить процес безповоротним. Завдяки вільній і чесній конкуренції Україна швидше здолає пандемію й перейде до сталого економічного зростання — до Великого перезавантаження.

Автор: Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК 
 


Всі публікації