У ДТЕК Енерго створили першу в Україні «цифрову шахту»

У ДТЕК Енерго створили першу в Україні «цифрову шахту»

12.01.2022
ДТЕК

На шахті «Ювілейна» (ДТЕК Енерго) застосували цифрові технології для підвищення безпеки праці шахтарів. Для цього впровадили автоматичний газовий захист нового рівня, систему контролю та управління дегазацією, а також унікальну систему моніторингу провітрювання шахти. Це дозволить ретельніше контролювати під землею рівень концентрацій шкідливих газів, які можуть призвести до аварії, а також відстежувати швидкість потоку повітря і температуру в гірничих виробках. Окрім підвищення безпеки праці, нові технології дозволяють знизити простої обладнання та підтримати стабільну роботу підприємства.

На «Ювілейній» видобуток вугілля ведеться у складних гірничо-геологічних умовах: тут одна з найвищих у Західному Донбасі концентрацій газу метану в гірничих виробках. Тому саме на цьому підприємстві у 2019 році розпочалося цифрове перетворення шахти в рамках напряму «Цифрове енерго» масштабної програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК.

Першим етапом цифровізації шахти стало розгортання інфраструктури зв'язку на основі технології Wi-Fi. Для цього у гірничих виробках проклали майже 130 кілометрів кабелю, встановили 120 станцій зв'язку та 400 точок доступу. Wi-Fi-інфраструктура стала фундаментом для наступного інноваційного кроку - створення системи позиціонування персоналу. Під землею змонтували більше 1700 радіомаячків Bluetooth, які забезпечили покриття близько 80 км гірських виробок. А 1,5 тисячі касок шахтарів «Ювілейної» забезпечили смарт-лампами, які не лише висвітлюють гірські виробітки, а й у режимі реального часу передають на диспетчерський пульт на поверхні, де саме під землею знаходиться людина з точністю до 10 метрів.

У 2021 році стартувала друга частина проекту, в рамках якої впровадили підсистему авто-матичного газового захисту, контролю та управління дегазацією, а також ввели підсистему моніторингу провітрювання шахти. Завдання цих підсистем - забезпечення максимального рівня безпеки з виключенням людського фактору. Для цього встановили високочутливі датчики в прохідницьких вибоях і безпосередньо в дегазаційному трубопроводі, яким від-водиться газ з шахти на поверхню. Інформація про концентрацію газів з датчиків високош-видкісної мережі передається на диспетчерський пункт шахти. У разі перевищення допус-тимих норм, включається аварійна сигналізація і відразу відбувається автоматичне відк-лючення обладнання в шахті.

Для цифровізації шахти на «Ювілейній» реалізовано ще низку важливих проектів. Для зниження аварійності гірничошахтного обладнання та скорочення простоїв проводяться мобільні обходи та ремонти. Гірники за допомогою спеціальних смартфонів тепер передають фото або відео технічних несправностей обладнання, а також у режимі реального часу консультуються зі спеціалістами та оперативно обмінюються інформацією між підземними бригадами.

Крім того, на шахті проводиться онлайн-моніторинг видобутку вугілля. За допомогою но-вих конвеєрних ваг з мінімальною похибкою ведеться облік гірничої маси, що надходить з видобувних ділянок. Також ваги оснащені високоточним золоміром, який визначає якість вугільної продукції.

«Компанія ДТЕК завжди ставить у пріоритет безпеку праці, використовуючи для цього найпередовіші технології та інноваційні розробки. Це дозволяє нам робити працю наших шахтарів безпечнішою, а видобуток вугілля - продуктивнішим. Шахта «Ювілейна» стала пілотною серед вуглевидобувних підприємств ДТЕК Енерго з впровадження подібних технологій. Сьогодні вже можна сказати, що цифровізація дає результат. Ми вийшли на новий рівень контролю відпрацювання високогазоносних пластів, у режимі реального часу відстежуємо, де саме знаходяться люди на виробничих ділянках, проводиться оперативне оповіщення диспетчера та інженерного складу про ситуації, аварійні та позаштатні випадки під землею», - підкреслив Ільдар Салєєв, генеральний директор ДТЕК Енерго.

«Сучасна енергетика – це ІТ енергетика: технології дають можливість якісно змінювати галузь, проводити її цифрову трансформацію, у рази покращуючи умови та ефективність роботи працівників та підвищуючи рівень їх безпеки. Проект на «Ювілейній» став показовим: на практиці цифрові рішення успішно продемонстрували свій потенціал і можливості. У подальших планах програми MODUS та ДТЕК Енерго – тираж рішень на інші шахти», - прокоментував Дмитро Осика, директор з ІТ та керівник програми MODUS ДТЕК.


Всі новини