Метінвест ухвалив Кодекс ділового партнерства

Метінвест ухвалив Кодекс ділового партнерства

20.04.2021
Metinvest

У Групі Метінвест ухвалили Кодекс ділового партнерства, щоб гарантувати суто чесні ділові відносини між Групою та її партнерами.

Навіщо нам кодекс

Метінвест сумлінно веде бізнес і дотримується міжнародних принципів ділової поведінки. У відносинах із партнерами Група застосовує лише справедливі, відкриті й етичні методи співпраці.

Мета кодексу – встановити чіткі стандарти відповідності етичним принципам і вимогам під час ведення бізнесу, якими мають керуватися як нинішні партнери, так і нові постачальники.

Компанія сподівається, що кодексу дотримуватимуться усі партнери Метінвесту, їхні співробітники, представники, субпідрядники – фізичні та юридичні особи, а також співробітники Метінвесту у відносинах з партнерами.

За допомогою кодексу Група має намір запобігти можливим зловживанням і перевищенню службових повноважень, підтримуючи атмосферу довіри, поваги та порядності.

Принципи партнерства

Серед основних принципів ділової поведінки компанії – шанобливе ставлення і спрямованість на співпрацю, охорона праці та довкілля, конфіденційність інформації, дотримання законодавства та Кодексу етики, а також соціальна відповідальність.

  1. Повага і спрямованість на співпрацю

Метінвест шанобливо спілкується з партнерами, а також прагне дотримуватися домовленостей. Група очікує, що партнери будуть вести справи з компанією відкрито і на високому професійному рівні, дотримуватися усіх зобов'язань і не використовувати неперевірену інформацію.

  1. Охорона праці та довкілля

Група виконує свою роботу, дотримуючись норм охорони здоров'я, праці та промислової безпеки, а також прагне запобігати забрудненню довкілля.

Метінвест розраховує на те, що партнери, в тому числі й на території підприємств Групи, гарантуватимуть своїм співробітникам безпечні та здорові умови праці, не допускатимуть нещасних випадків і травматизму співробітників.

  1. Дотримання конфіденційності інформації

Компанія захищає персональну інформацію про своїх співробітників і партнерів. Метінвест очікує, що партнери будуть обачно використовувати інформацію, що становить комерційну таємницю або має інший захищений режим.

  1. Дотримання законодавства та Кодексу етики

Компанія засуджує всі форми шахрайства, вимагає відкритості, сумлінності та чесності у всіх сферах діяльності, а також прагне бути прикладом у питаннях етики, робочого середовища і рівності. Група розраховує, що партнери компанії будуть протидіяти корупції як зі свого боку, так і з боку співробітників Метінвесту.

  1. Соціальна відповідальність

Метінвест дотримується принципів сталого розвитку в усіх напрямках роботи. Компанія захищає права людини, оцінює вплив своєї діяльності на місцеві громади і прагне підвищити якість їхнього життя. Група сподівається, що її партнери розділятимуть ці цінності і вестимуть бізнес відповідно до високих етичних стандартів, враховуючи свій вплив на довкілля, економіку і суспільство.

З повним текстом документа можна ознайомитися в Кодексі ділового партнерства.